Y4PC

התקנה


3.ללחוץ על NEW למלאה את השדות הבאים: NAME: איזה שם שאתם רוצים. MACHINE FOLDER: איפה הקבצים של המכונה ישמרו(אני לא נוגע בזה). TYPE: לבחור את סוג מערכת …
לצפייה ביוטיוב