reddit (תוכן באנגלית)

ראיתי את הקופסאות השחורות האלה בתחנות חדשות יותר עם מה שנראה כמו פאנל סולארי, אני חושב שזה לאורות אבל יכול גם …

ראיתי את הקופסאות השחורות האלה בתחנות חדשות יותר עם מה שנראה כמו פאנל סולארי, אני חושב שזה לאורות אבל אולי …

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור