israeldefense

🚨 ירי רקטות וטילים [6/12/2023] 10:07אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [6/12/2023] 10:07אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור לכישאזור תעשייה עד הלום (45 שניות)בית עזרא (45 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו ב…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור לכישאזור תעשייה עד הלום (45 שניות)בית עזרא (45 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור לכישאשדוד – איזור תעשייה צפוני (45 שניות)ניר גלים (45 שניות)היכנסו למרחב המוגן…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור לכישאשדוד – איזור תעשייה צפוני (45 שניות)ניר גלים (45 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור מערב לכישכפר סילבר (30 שניות)באר גנים (30 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למש…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור מערב לכישכפר סילבר (30 שניות)באר גנים (30 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור מערב לכישניצן (45 שניות)אזור תעשייה צפוני אשקלון (30 שניות)ניצנים (30 שניות)בת…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 18:03אזור מערב לכישניצן (45 שניות)אזור תעשייה צפוני אשקלון (30 שניות)ניצנים (30 שניות)בת הדר (30 שניות)אשקלון – צפון (30 שניות)אשקלון – דרום (30 שניות)אזור תעשייה הדרומי אשקלון (30 שניות)אזור עוטף עזהזיקים (15 שניות)נתיב העשרה (15 שניות)כרמיה (15 שניות)אזור…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 17:52אזור קו העימותמשגב עם (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 17:52אזור קו העימותמשגב עם (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 17:52אזור קו העימותקריית שמונה (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המ…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 17:52אזור קו העימותקריית שמונה (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 14:52אזור עוטף עזהנחל עוז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 14:52אזור עוטף עזהנחל עוז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 11:22אזור עוטף עזהמגן (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 11:22אזור עוטף עזהמגן (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 7:59אזור עוטף עזהמבטחים, עמיעוז, ישע (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.ל…

🚨 ירי רקטות וטילים [5/12/2023] 7:59אזור עוטף עזהמבטחים, עמיעוז, ישע (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 17:10אזור קו העימותקריית שמונה (מיידי)תל חי (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דק…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 17:10אזור קו העימותקריית שמונה (מיידי)תל חי (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור מרכז הנגבבאר שבע – מזרח (דקה)באר שבע – דרום (דקה)באר שבע

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור מרכז הנגבבאר שבע – מזרח (דקה)באר שבע – דרום (דקה)באר שבע – מערב (דקה)אתר דודאים (45 שניות)באר שבע – צפון (דקה)חצרים (דקה)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור מרכז הנגבאל סייד (דקה וחצי)אום בטין (דקה וחצי)תל שבע (דקה וחצי)נבטים (דקה וחצי…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור מרכז הנגבאל סייד (דקה וחצי)אום בטין (דקה וחצי)תל שבע (דקה וחצי)נבטים (דקה וחצי)אזור דרום הנגבאל פורעה (דקה וחצי)אבו תלול (דקה וחצי)סעייה-מולדה (דקה וחצי)כסייפה (דקה וחצי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור עוטף עזהעין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 1…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 16:59אזור עוטף עזהעין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 15:36אזור עוטף עזהכרם שלום (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המל…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 15:36אזור עוטף עזהכרם שלום (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 15:00אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המו…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 15:00אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 13:12אזור עוטף עזהמגן (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 13:12אזור עוטף עזהמגן (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 10:01אזור עוטף עזהמבטחים, עמיעוז, ישע (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות….

🚨 ירי רקטות וטילים [4/12/2023] 10:01אזור עוטף עזהמבטחים, עמיעוז, ישע (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 21:04אזור עוטף עזהסעד (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 21:04אזור עוטף עזהסעד (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 21:03אזור עוטף עזהכפר עזה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 21:03אזור עוטף עזהכפר עזה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 20:00אזור גולן דרוםקשת (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 20:00אזור גולן דרוםקשת (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 17:42אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 17:42אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 17:19אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)עין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המ…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 17:19אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)עין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 16:10אזור עוטף עזהעין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 1…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 16:10אזור עוטף עזהעין השלושה (15 שניות)נירים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 13:34אזור עוטף עזהסופה (15 שניות)ניר יצחק (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 ד…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 13:34אזור עוטף עזהסופה (15 שניות)ניר יצחק (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 11:01אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המו…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 11:01אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 3:47אזור עוטף עזהשדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)נתיב העשרה (15 שניות)כרמיה (15 שניות)אור…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 3:47אזור עוטף עזהשדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)נתיב העשרה (15 שניות)כרמיה (15 שניות)אור הנר (15 שניות)זיקים (15 שניות)יד מרדכי (15 שניות)ארז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 3:46אזור מערב לכישגיאה (30 שניות)בית שקמה (30 שניות)מבקיעים (30 שניות)בת הדר (30 שניות)ת…

🚨 ירי רקטות וטילים [3/12/2023] 3:46אזור מערב לכישגיאה (30 שניות)בית שקמה (30 שניות)מבקיעים (30 שניות)בת הדר (30 שניות)תלמי יפה (30 שניות)אשקלון – דרום (30 שניות)אזור תעשייה הדרומי אשקלון (30 שניות)אזור עוטף עזהגברעם (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 22:02אזור השפלהמזכרת בתיה (דקה וחצי)נען (דקה וחצי)כרמי יוסף (דקה וחצי)סתריה (דקה וחצי)נס…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 22:02אזור השפלהמזכרת בתיה (דקה וחצי)נען (דקה וחצי)כרמי יוסף (דקה וחצי)סתריה (דקה וחצי)נס ציונה (דקה וחצי)נצר סרני (דקה וחצי)פתחיה (דקה וחצי)ישרש (דקה וחצי)מצליח (דקה וחצי)יציץ (דקה וחצי)גיבתון (דקה וחצי)אחיסמך (דקה וחצי)בית חשמונאי (דקה וחצי)יד רמב"ם (דקה…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 22:02אזור השפלהכפר חב''ד (דקה וחצי)גינתון (דקה וחצי)בית דגן (דקה וחצי)כפר נוער בן שמן (ד…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 22:02אזור השפלהכפר חב"ד (דקה וחצי)גינתון (דקה וחצי)בית דגן (דקה וחצי)כפר נוער בן שמן (דקה וחצי)צפריה (דקה וחצי)משמר השבעה (דקה וחצי)בן שמן (דקה וחצי)ראשון לציון – מזרח (דקה וחצי)אזור ירקוןבית נחמיה (דקה וחצי)חדיד (דקה וחצי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 17:27אזור העמקיםהיוגב (דקה)סולם (דקה)אזור תעשייה אלון התבור (דקה)נצרת (דקה)תל עדשים (דקה…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 17:27אזור העמקיםהיוגב (דקה)סולם (דקה)אזור תעשייה אלון התבור (דקה)נצרת (דקה)תל עדשים (דקה)ישובי אומן (דקה)אכסאל (דקה)מגדל העמק (דקה)מרחביה מושב (דקה)מרחביה קיבוץ (דקה)נוף הגליל (דקה)נין (דקה)דברת (דקה)כפר גדעון (דקה)מרכז חבר (דקה)דחי (דקה)יפיע (דקה)יזרעאל…
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 16:56אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 16:56אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 15:10אזור עוטף עזהניר עוז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 15:10אזור עוטף עזהניר עוז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 12:30אזור עוטף עזהעין הבשור (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המ…

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 12:30אזור עוטף עזהעין הבשור (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 7:49אזור עוטף עזהחולית (15 שניות)סופה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות….

🚨 ירי רקטות וטילים [2/12/2023] 7:49אזור עוטף עזהחולית (15 שניות)סופה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 23:14אזור קו העימותדישון (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 23:14אזור קו העימותדישון (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 23:00אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המו…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 23:00אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 21:14אזור עוטף עזהנתיב העשרה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות ה…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 21:14אזור עוטף עזהנתיב העשרה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 21:13אזור עוטף עזהארז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות -…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 21:13אזור עוטף עזהארז (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

✈ חדירת כלי טיס עוין [1/12/2023] 19:23אזור קו העימותחוסןהילהמעלות תרשיחאכפר ורדיםמעונהמעיליאהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו…

✈ חדירת כלי טיס עוין [1/12/2023] 19:23אזור קו העימותחוסןהילהמעלות תרשיחאכפר ורדיםמעונהמעיליאהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, אלא אם ניתנה התרעה נוספת.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12754-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 16:41אזור קו העימותמרגליות (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 16:41אזור קו העימותמרגליות (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 11:57אזור עוטף עזהכפר עזה (15 שניות)סעד (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקו…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 11:57אזור עוטף עזהכפר עזה (15 שניות)סעד (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 10:10אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)כפר עזה (15 שניו…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 10:10אזור עוטף עזהמטווח ניר עם (15 שניות)שדרות, איבים, ניר עם (15 שניות)כפר עזה (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 7:47אזור עוטף עזהניר יצחק (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [1/12/2023] 7:47אזור עוטף עזהניר יצחק (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [30/11/2023] 10:49אזור קו העימותדוב''ב (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות…

🚨 ירי רקטות וטילים [30/11/2023] 10:49אזור קו העימותדוב"ב (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

✈ חדירת כלי טיס עוין [30/11/2023] 10:47אזור קו העימותסאסאדוב''במתתהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, אלא אם ני…

✈ חדירת כלי טיס עוין [30/11/2023] 10:47אזור קו העימותסאסאדוב"במתתהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, אלא אם ניתנה התרעה נוספת.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12754-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [25/11/2023] 12:47אזור קו העימותאילון (מיידי)עבדון (מיידי)יערה (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למש…

🚨 ירי רקטות וטילים [25/11/2023] 12:47אזור קו העימותאילון (מיידי)עבדון (מיידי)יערה (מיידי)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

✈ חדירת כלי טיס עוין [25/11/2023] 6:52אזור קו העימותדישוןמרכז אזורי מבואות חרמוןמלכיהיפתחרמות נפתליהיכנסו מיד למרחב המוג…

✈ חדירת כלי טיס עוין [25/11/2023] 6:52אזור קו העימותדישוןמרכז אזורי מבואות חרמוןמלכיהיפתחרמות נפתליהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, אלא אם ניתנה התרעה נוספת.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12754-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

✈ חדירת כלי טיס עוין [24/11/2023] 11:44אזור אילתאילותאילתאזור תעשייה שחורתהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, א…

✈ חדירת כלי טיס עוין [24/11/2023] 11:44אזור אילתאילותאילתאזור תעשייה שחורתהיכנסו מיד למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות, אלא אם ניתנה התרעה נוספת.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12754-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

🚨 ירי רקטות וטילים [24/11/2023] 7:15אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלא…

🚨 ירי רקטות וטילים [24/11/2023] 7:15אזור עוטף עזהכיסופים (15 שניות)היכנסו למרחב המוגן ושהו בו למשך 10 דקות.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/12761-he/Pakar.aspx
לכתבה המלאה »

תפריט נגישות