פיקוד העורף (טלגרם): 🔓 – חדירת מחבלים [10/7/2024] 4:16 אזור יהודה עלמון חשש לחדירת מחבלים היכנסו מיד למרחב מוגן בתוך הבית וסגרו היטב את הדלת…

🔓 חדירת מחבלים [10/7/2024] 4:16אזור יהודהעלמוןחשש לחדירת מחבליםהיכנסו מיד למרחב מוגן בתוך הבית וסגרו היטב את הדלת.אין לעמוד מול הדלת והחלון, והימנעו מתנועה ומרעש.להנחיות המלאות – https://www.oref.org.il/heb/life-saving-guidelines/terrorist-infiltration
לכתבה המלאה »


תפריט נגישות