Windows 7 כדי להציג הודעות על סיום התמיכה הקרובה

מחשבים שמריצים את Windows 7 יופיע הודעות על התמיכה הקרובה בסוף החל באפריל 2019 על פי מיקרוסופט.

תמיכה ל…

לכתבה המלאה »