@kann_news: סערת צעדת הדגלים | ח"כ מאי גולן מהליכוד ל-#כאןהלילה: לפי הצו שהוצג לי, המשטרה תחסום מחר את המעבר באזור שער שכם לכלל האזרחים. יועמ"ש הכנסת הבהירה לי שהחסינות לא חלה במקרה של חשש לפגיעה בביטחון המדינה – עילה שהעלה המפכ"ל במכתב שנשלח@yaakove17

לכתבה המלאה »