@kann_news: ניצחון לעצי האקליפטוס העתיקים בכביש עכו-בוסתן הגליל: פקיד היערות קבע אמש כי יש לשמרם, לאחר שתוכננו להיכרת לטובת הקמת נתיבים למטרונית. בהחלטה נכתב: "אין לי כל ספק כי במקרה חריג זה הפגיעה אינה מידתית"(מיכל וסרמן)

לכתבה המלאה »