@kann_news: מנכ"ל משרד הבריאות אש: "אני מבין שההנחיות שלנו מורכבות ומשתנות. זה ברור שחלק מהציבור לא איתנו. אני אומר לא לטוס לחו"ל ואנחנו רואים את הנתונים בשדה התעופה. אנחנו מנסים לעשות משהו מידתי. צריך להקפיד על הבידוד" @YaronDeckel @chaimlevinson #דקלוינסון

לכתבה המלאה »