@kann_news: ממשלת בנט-לפיד | סגן השר מאיר פרוש בכנס של סיעת "שלומי אמונים" באגודת ישראל: "ניאבק בשמונת המפלגות האלו, נוקיע אותן ברבים. החיים הפוליטיים שלהן יהפכו לגיהינום. אנחנו ננצח את הציר הרע והאכזרי הזה, והם ייעלמו מהמפה הפוליטית בישראל"@AkivaWeisz

לכתבה המלאה »