@kann_news: הקמת ועדות הכנסת | בקואליציה הציבו אולטימטום לאופוזיציה בעניין והבהירו: אם הנושא לא ייפתר עד תחילת השבוע, הקואליציה תקים את הוועדות באופן חד-צדדי, ללא התחשבות בעמדת האופוזיציה@ZeevKam

לכתבה המלאה »