@kann_news: המשנה למנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, פרופ' גרוטו, ל-@geula_even: כרגע לא נראה שתת-הזן החדש מאיים במיוחד, כעת הזן השליט הוא האומיקרון • בשלב הראשון הייתי מצמצם את מספר ימי הבידוד לשלושה – עם בדיקה • צוותים רפואיים צריכים להמשיך להיבדק ולהיכנס לבידוד אם הם חיוביים#השבועעםגאולה

לכתבה המלאה »