@kann_news: "אין לנו כעס, מחבקים את החייל שירה": המשפחות והחברים של איתמר ואופק מחכים לתשובות מצה"ל כדי להבין – מה קרה באסון שהוביל למותם של שני הקציניםהכתבה של @YoavBorowitz #השבועעםגאולה

לכתבה המלאה »