שוקלת לצפות בפעם השבעים אלף ב"בית הלבן" אבל חוששת שאם אעשה זאת לפני תקופת בחירות…

שוקלת לצפות בפעם השבעים אלף ב"בית הלבן" אבל חוששת שאם אעשה זאת לפני תקופת…

לטוויט המלא שפורסם ע"י Tamar Priel