רמת הכנרת עולה אחרי גשם כבד

רמת הכנרת עולה אחרי גשם כבד

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור