פאנל בחירות בתיכון בנס ציונה, עכשיו מדברת נציגה מאיחוד הימין, אנשים כאן לא מביני…

פאנל בחירות בתיכון בנס ציונה, עכשיו מדברת נציגה מאיחוד הימין, אנשים כאן לא…

לטוויט המלא שפורסם ע"י יענקי פרבר