מכל המעשים של אחיזת העיניים שאיילת שקד השתתפה בהם במסגרת שירותה את הנוכל הבזוי, …

מכל המעשים של אחיזת העיניים שאיילת שקד השתתפה בהם במסגרת שירותה את הנוכל הבזוי, הדרמטי והחמור ביותר היה שלאחר שהנוכל הבזוי בעט במגזר,…

לטוויט המלא שפורסם ע"י משה איפרגן