מדיטציית צלילים רב ממדית עם דרור רדה – וינג ותדרים לשינה עמוקה אז מה זה טונים בי…

מדיטציית צלילים רב ממדית עם דרור רדה – וינג ותדרים לשינה עמוקה…

לפוסט בפייסבוק