לפיגוע חשוד דווח על קלקיליה, שני פצועים

לפיגוע חשוד דווח על קלקיליה, שני פצועים

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור