כל הפיד שלי מרייר על הסרטונים החדשים של הגנציה ושל העבודה. גם ב 2015 הסרטונים של…

כל הפיד שלי מרייר על הסרטונים החדשים של הגנציה ושל העבודה.
גם ב 2015 הסרטונים…

לטוויט המלא שפורסם ע"י Elad Pick-Tarantino