כיצד יש לאכוף הסכם אופציה שאליו לא צורף נוסח מוסכם של חוזה מכר?


בית המשפט עליון: ניתן להשלים פרטים חסרים בעת מימוש זכות אופציה…
לכתבה המלאה »