חכ יאיר לפיד הוא איש ישר, הגון ובעל חשיבה מחוף לקופסה. מקומו בהנהגת המדינה יוביל…

חכ יאיר לפיד הוא איש ישר, הגון ובעל חשיבה מחוף לקופסה. מקומו בהנהגת המדינה…

לטוויט המלא שפורסם ע"י שגית גמליאל