חיפה – שריפת משאית בטכניון. לוחמי האש מתחנת חיפה פועלים כעת בשריפה של מערבל בטון בטכניון. צוותי הכיבוי ביחד ע…


מקור ע"י כבאות והצלה לישראל