השיר הזה עזר לי לשרוד לאורך כל שירות החובה של צה"ל, מקווה שזה יעזור למישהו אחר להישאר שם

השיר הזה עזר לי לשרוד בכל חלקי צה"ל.

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור