הרעיון ש"השמאל שונא את ישראל "הוא לא רק שקר, אבל אני …

הרעיון ש"השמאל שונא את ישראל "הוא לא רק שקר, אלא גם יכול להפוך ל …

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור