הערה חשובה שלך . להוסיף שנתניהו שיגר הסרטון, כשכבר אסור היה להמשיך בתעמולת בחיר…

הערה חשובה שלך . להוסיף שנתניהו שיגר הסרטון, כשכבר אסור היה להמשיך בתעמולת בחירות ביום הבחירות ממש! וזו נחשבת עבירה, וגניבת בחירות.

לטוויט המלא שפורסם ע"י Rivi Gadot