"הענקת האות היא מימוש חובה לאומית ומוסרית לכל המשרתים באזור הביטחון" >>> …


מקור ע"י צבא ההגנה לישראל