הססמה הנלוזה "או ביב או טיבי" מצביעה על תחתית הביבים אליה הגיעו בליכוד. שלושה רמ…

הססמה הנלוזה "או ביב או טיבי" מצביעה על תחתית הביבים אליה הגיעו בליכוד….

לטוויט המלא שפורסם ע"י פרופ' צ'לו רוזנברג