הסלוגן – יחיאל חגאפין לראשות הממשלה – בחירות 2021יחיאל חגאפין – יושב ראש מפלגת תח"ת מציג את סלוגן הבחירות.
#רקביבי #רקלאביבי #לאלפיד #לאגנץ #לאסער #לאמרץ #לאדודלוי #בחירות
רק מפלגת תח"ת…

לצפייה ב-YuoTube