"הכותל החדש" של "הימין החדש" רק שכחו מגדל משרדים באמצע… …

"הכותל החדש" של "הימין החדש"
רק שכחו מגדל משרדים באמצע… https://t.co/S0CfeC0o6r

לטוויט המלא שפורסם ע"י סנופקין