הותר לפרסום: פרטים נוספים בתיק שהתנהל בנוגע לקצין ז"ל מאגף המודיעין >>> …


מקור ע"י צבא ההגנה לישראל