הוא קנה אותו בסין לא ידע איך להצפין זה היה בסך הכל עוד סלולרי העמיס עליו סרטון ע…

הוא קנה אותו בסין
לא ידע איך להצפין
זה היה בסך הכל עוד סלולרי
העמיס עליו…

לטוויט המלא שפורסם ע"י הסלולרי של גנץ