האם הגיבונים עדיין עם של היום?

קראתי את הברית הישנה והשתעשעתי בסיפורי ישראל והגביונים. אני…

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור