ד"ר גיא בכור | ועידת הפסגה הערבית ותחיית השפה העבריתד"ר גיא בכור | ועידת הפסגה הערבית ותחיית השפה העברית

לצפייה ב-YuoTube