דירקטוריון סלקום משנה גישה והחליט לבחור מנכ"ל קבוע ולא ממלא מקום


בעקבות עזיבתו של אבי גבאי המגמה הייתה לבחור ממלא מקום עד למציאת…
לכתבה המלאה »