גוגל מונה כעת את ירושלים כבירת ישראל!

גוגל מונה כעת את ירושלים כבירת ישראל!

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור