בחירות 2019 | ראשי עוצמה יהודית מתכוונים להציג בבג"ץ מסמך רשמי ממחלקת המדינה האמ…

בחירות 2019 | ראשי עוצמה יהודית מתכוונים להציג בבג"ץ מסמך רשמי ממחלקת המדינה…

לטוויט המלא שפורסם ע"י החדשות 13