בחירות ישירות לליכוד ביום שאחרי נתניהו…

בחירות ישירות לליכוד ביום שאחרי נתניהו

לטוויט המלא שפורסם ע"י Guy Camelmacher גיא קמלמכר