בוקר טוב. תאגיד השידוּר "הציבורי?" לא, הַ זיבּוּרי.( זיבּוּרית = פסולת) בושה ו…

בוקר טוב.
תאגיד השידוּר "הציבורי?"
לא, הַ זיבּוּרי.( זיבּוּרית = פסולת)
בושה…

לטוויט המלא שפורסם ע"י ליאורה שהרבני