בוז'י ממנה את האיש של נתניהו לדובר מה עובר לו בראש? יש להשלים את עסקת הטיעון עדי…

בוז'י ממנה את האיש
של נתניהו לדובר
מה עובר לו בראש?
יש להשלים את עסקת
הטיעון
עדיף שהזוועה השלטונית
תתמוטט ולא
תהא מנוהלת
באמצעות…

לטוויט המלא שפורסם ע"י Pink Lady 💃 יוספה ברק