"אנשים משימתיים בעלי ניסיון מבצעי עשיר": דרגות אלוף הוענקו לראש אגף המבצעים ולנספח ההגנה בוושינגטון הנכנסים&gt…


מקור ע"י צבא ההגנה לישראל