איך הם יחסים וויכוחים מתמשכים בין חסידיו של …

אני חושד שיש היום ויכוחים רבים על ישו בישראל, או שקוראים לו מטורף או …

הראה פרסום ברד-איט
הראה מקור