אדרת אמבש יו"ר מפלגת קמ"ה אצל גלית ויואב בחירות 2021

לצפייה ב-YuoTube