אגב, אם מריצים את ליכוד טיוי לאחור אז רואים את ביבי הולך עם הארון קבורה בצומת רע…

אגב, אם מריצים את ליכוד טיוי לאחור אז רואים את ביבי הולך עם הארון קבורה…

לטוויט המלא שפורסם ע"י John Brown